Nisan 1 Şakası yapmak dinen Günah mıdır?

1 Nisan şakası yapmak dinen caiz midir?islama göre nisan 1 şakaları yapmak günahmıdır?Nisan 1 şakaları yapmanın dinen bir sakıncası varmıdır?

Nisan 1 adı altında yapılan şakalar genellikle yalan, hile ve kandırmaca yoluyla yapıldığından islam dışıdır.Ayrıca ehli küfrün adeti olduğu için özellikle bu günde şakalaşmak caiz değildir.
Belli bir çerçeve içerisinde kırıcı olmadan şaka yapmak mübahtır.Yalan ve hileye başvurmak dinimizde haramdır.

Batı menşe'li bu şakalar, ölçüsüz ve çoğu zaman da insanı alaya alıcı, küçük düşürücüdür. Halbuki İslâm’da şaka, ölçülü-seviyeli ve sevgiyi artırıcıdır.

"Dinimiz, belli ölçüler çerçevesinde kalınmak şartıyla mizaha-şakalaşmaya da yer verir… Bu ölçüler korunmak kaydıyla yapılan şakalar, hem dinlendirici, hem de insanlar arasında sevginin-muhabbetin artmasına vesîle olur.

“Günlük hayatımızda şakaya tamamen kapalı olmak ciddiyet olarak ifade edilirse de, her şeyin fazlası ifrat, azı da tefrittir (artı ve eksi kutuplu aşırılıktır), hoş karşılanmaz. Başka bir ifadeyle, sulu-aşırı şakacılar da somurtkanlar da fazla sevilmez.

Kısacası dinimiz, şakayı-şakalaşmalı tecviz etmiş; ancak ölçü ve sınırlarını da belirtmiştir…”

Ayrıca dinimizin şakalaşmayı mübah görmesi özellikle hristiyanlar tarafından kutlanılan ve her yıl adet halini almış bu günde yani 1 Nisanda yapılmasının caiz olduğunu göstermez.Zira ehli küfrün rağbet ettiği güne rağbet edip kutlamak haramdır.

Yıllardır kutlanılagelen bu adet islam düşmanı hristiyanların Müslümanlara oynadığı oyun ve hilelerinin bir parçasıdır.Ne yazık ki, geçmişi hiç sorgulamadan önüne sunulan her şeyi, bir armağan gibi kabul eden milletimiz bunuda kendi örf ve adeti kabul edegelmesi ne acıdır.
Şöyleki,

"15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmektedir.

En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek bir elinde Kur'an bir elinde İncil 'Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım' der. Gerekli görüşmelerden sonra canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi teslim ederler.

Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar 'Yemin etmiştiniz, bize söz vermiştiniz' dediklerinde Haçlı ordusu komutanı 'Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur' diye cevap verir ve bütün Müslümanlar orada şehit edilir.

İşte o gün bugündür 1 Nisan hristiyanlar arasında 'Hile Günü' olarak kutlanmaktadır.

Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış, yüzlerce, binlerce müslümanın katliam günü olan 1 Nisan'lar, bir şakagünü olarak kutlanmaktadır.Ve bu şakaları yapacaz derken ne derece yalan ve hilenin içerisinde olduklarının farkında değiller.Bu haller bir müslümana yakışmayacağı gibi,islam dini içinde hile,yalan ve kandırmaca olan hiç bir oyun ve şakayı barındırmaz.

Allah ve Rasülü bizleri ehli küffarın adet ve alametleri olan şeyleri yapmak,onlara tazım etmek hatta onlar gibi davranmaktan katıyyetle men etmişlerdir.
Bu meseleyi iyi kavrayabilmek için önce şu âyet ve hadisleri gözönüne getirmek gerekir:Ayetler:
1- "İyilik ve takva konusunda yardımlasın, günah ve haddi aşmada yardım (aşmayın ve Allah'tan korkup sakının.” [644]
2- "Zulüm yapanlara en ufak meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz de yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz." [645]
3- "O (Allah) size Kitapta: "Allah'ın âyetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze geçip dalıncaya dek onlarla oturmayın, yoksa sîz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkların da, kâfirlerin de tümünü cehennemde toplayacaktır" [646]
Buraya kadar olanlar âyet mealleridir. Konuyu başkalarına benzeme noktasından ele alan sayılamayacak kadar hadis-i şerifler vardır.

Burada Sevgili Peygamberimizin "Kim bir kavme benzerse o kavimdendir" hadisini hatırlatmayı bir vazife olarak addediyorum.şöyleki,Bir kimse haliyle,hareketiyle,tavrıyla ,sözüyle,duruşuyla,yaşayışıyla ve yaptıklarıyla kime benzer kimi örnek alırsa o kimsenin o insanlardan bir farkı olmaz.Ve Kişi hayatında nasıl yaşar ,kimi örnek alırsa onlarla birlikte haşrolunur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..