Kocasına İtaatsizlik Eden Kadına ne Yapmak Lazım?

Kocasına karşı serkeşlik eden,başkaldıran kadına nasıl muamele edilmelidir? Erkeğin itaat etmeyen eşine vurmasının hükmü nedir?Erkek karısını şer'an dövebilir mi?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz "Kadının en hayırlısı ;kendisine baktığında seni sevindiren,kendisine emrettiğinde sana itaat eden,yanında olmadığın zaman malını ve nefsini muhafaza eden kadındır."buyurmuşlardır.
Kadının şer'i şerife muhalif olmayan hususlarda kocasına itaatı şarttır.Ancak kadın nüşüz ederse yani şer'i şerife muhalif (zıt)olmayan isteklerinde kocasına itaat etmez isyan eder baş kaldırırsa Kocası öncelikle ona vazu-nasihatta bulunmalı tatlı dille ikna etmelidir.

Cenabı Hak Kur'anı Kerimde :" Er olan racüller (erkekler) kadınlar üzerine hakimdirler,idarecidirler;Çünkü hz.allah onların bazısını yani erkekleri diğer bazısı yani kadınlar üzerine üstün kılmıştır ve erkekler mallarından infak etmektedirler.Böyle olunca saliha olan kadınlar,Hz.allah'a ve zevcine itaat edenlerdir.
Serkeşliklerinden korktuğunuz hanımlara gelince;siz onlara önce nasihat edin,sonra yataklarında onları terkedin,yalnız bırakın.Yine dinlemezlerse hafifçe dövüverin.Eğer onlar size itaat ederlerse onların aleyhine yol aramayın(incitmeye yol aramayın)Çünkü Hz.Allah çok yüce ve çok büyüktür." buyurmaktadır.

İbni Mensur Hz.leri buyurdular ki:Nasihat katı olan kalpleri yumuşatan bir sözdür ve nefret eden tabiatı rağbete geçiren bir kelamdır.Eğer vaaz ve nasihat fayda vermezse yattıkları yerde mehcür edilir.(az bir zaman terketmek yatağını ayırmak)Eğer bu da fayda vermezse o zaman yaralamadan iz bırakmadan dövülür.Elmalı Merhum : "Misvak kalınlığında bir değnek ile iz bırakmayacak şekilde dövüveriniz" buyuruyor.(Eğer bir tokat bir ailenin yıkılmasına mani olacaksa o tokat bir niğmettir.)

Rivayet olundu ki,Ensardan Sa'd bin Rebi R.A. hanımı olan Habibe binti Zeyd (r.a.) kocasına karşı huysuzluk edince Hz. Sa'd ona bir tokat attı.Hz.Habibe bunu babasına bildirip beraberce Peygamber (s.a.v.) Efendimize şikayete geldiler.Peygamber (s.a.v.9 Efendimiz "Elbette biz ona kısas yapacağız "buyurdu.Bu hadise üzerine bu ayeti kerime nazil oldu.Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz "Biz bir iş murad ettik ,Hz.Allah'da bir iş diledi.Hz.Allah'ın dilediği daha hayırlıdır"buyurdular.Bu ayeti Kerime ile zevcin eşini tokatlaması hususundaki kısas kalktı,kısas ve benzeri şeylerde kısas yoktur.

Vaaz etmek-yatağı terketmek-dövmek; bu üç iş birbirini takip eden bir tertip üzere olmalıdır. Bu tertibin kademeli uygulanması gerekir.

"Size itaat eden hanımlarınızı incitmek gibi davranışlarda bulunmayın kınamak,azarlamak ve incitmek gibi davranışlarda bulunmayın. Onlardan taziri kaldırın,onlardan meydana gelen şeyleri sanki hiç olmamış gibi kabul edin Affedin ve safıhta (unutun) bulunun.Zira "Günahından tevbe eden kişi sanki hiç günah işlememiş gibidir." Hadisi şerifi mucibince özür dileyenler bağışlanır.

-Sizin Cenabı hakka olan isyanlarınızı Cenabı Hakkın affetmesi sizin hanımlarınızın serkeşliklerini affetmenizden daha büyük daha yücedir.Ve Hz.Allahın size karşı olan kudreti sizin hanımlarınıza karşı olan kuvvet ve kudretinden daha büyüktür.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..