Kuran Kursu Öğretici Soruları 1 (Diyanet)

Kuran kursu öğretci yeterlilik soruları


KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
1.
Kıraat-ı Âsım’a göre
kelimesinde hangi tecvid kuralı uygulanır?
A) İşmam
B) Sekte
C) Teshîl
D) İmale
2.
Çıkış yerleri aynı, sıfatları farklı olan harflerin yan yana gelmesi hâlinde uygulanan idğama ne ad
verilir?
A) İdğam-ı şemsiyye
B) İdğam-ı bilâğunne
C) İdğam-ı mütekaribeyn
D) İdğam-ı mütecaniseyn
3.
Dil ucunun, iki alt ön dişlerin uçlarına yaklaştırılmasıyla çıkarılan, safir sıfatı olan ve ince okunan harf
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
4.
kelimesindeki
nasıl okunur?
A) Sadece kalın
B) Sadece ince
C) Kalın veya ince
D) Sekte ile
5.
ifadesinde altı çizili kısımda hangi çeşit idğam vardır?
A) İdğam-ı tâm
B) İdğam-ı nâkıs
C) İdğam-ı misleyn
D) İdğam-ı kebîr
6.
ibaresinde
harfi vasıl hâlinde nasıl okunur?
A) Kasr ile
B) Med ile
C) Sükun ile
D) İhtilas ile
3
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
7.
ifadesinde
kelimesinde vakıf yapıldığında hangi şekilde okunur?
A)
cezimli olarak
B)
harfi hazfedilerek
C)
harfi kendi harekesi ile
D)
harfi med harfine dönüştürülerek
8.
kelimesinde Kıraat-ı Âsım’ın Hafs rivayetine göre hangi tecvid kuralı vardır?
A) İzhar-ı kameriye
B) Medd-i tabii
C) Medd-i lâzım
D) İmâle
9.
Kur’an-ı Kerim’i okuma esnasında nefesle birlikte sesin kesilmesine ne ad verilir?
A) Mahrec
B) Tefhîm
C) Secavend
D) Vakıf
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in
çoğaltılmasıyla
ilgili
değildir
?
A) Hz. Osman
B) Zeyd b. Sâbit
C) Hz. Ebubekir
D) Huzeyfe b. el-Yemân
11.
Aşağıdakilerden hangisi sûrelerin Mushaf’taki şekliyle sıralanması hakkında ortaya atılan görüşler
-
den
değildir
?
A)
Sahabenin içtihadına dayanmaktadır.
B)
Nüzul sırası esas alınarak yapılmıştır.
C)
Bir kısmı Hz. Peygamber, diğer kısmı ise sahabe tarafından yapılmıştır.
D)
Allah’tan aldığı bilgiye dayanarak Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.
4
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
12.
I- Bal arısı
II- Süs
III- Ölçüde ve tartıda hile yapanlar
Türkçe anlamı verilmeyen sûre ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankebût
B) Nahl
C) Mutaffifin
D) Zuhruf
13.
ayet-i kerimesindeki
kelimesi hangi anlama
gelmektedir?
A) Cahil
B) Kovulmuş
C) Üfürükçü
D) Sinsi
14.
I-
II-
III-
Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetlerden birinin meali
değildir
?
A)
İnsan gerçekten ziyandadır.
B)
Artık insan neden yaratıldığına bir baksın.
C)
Gerçek şu ki insan ille de azgınlaşmaktadır.
D)
O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olur.
15.
Fetih sûresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I-
II-
III-
IV-
A) III - I - IV - II
B) IV - III - I - II
C) I - IV - II - III
D) IV - I - II - III
5
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
16.
Alak suresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I-
II-
III-
IV-
V-
A) V - III - II - I - IV
B) II - V - I - IV - III
C) IV - II - V - III - I
D) V - III - I - IV - II
17.
Nebe’ suresindeki ayet-i kerimelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
I-
II-
III-
IV-
V-
A) IV - II - I - III - V
B) IV - III - II - V - I
C) III - V - I - II - IV
D) II - IV - III - V - I
6
KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ
A
18.
Hucurât suresindeki
ayet-i keri
-
mesi aşağıdakilerden hangisiyle devam eder?
A)
B)
C)
D)
19.
Kâria suresindeki
ayet-i kerimesinden sonra aşağıdakilerden hangisi
gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
20.
Yâsin suresindeki
ayet-i kerimesi
aşağıdakilerden hangisiyle devam etmektedir?
A)
B)
C)
D)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

Sade kolay ve anlaşılır bir dil ile İslam Kültürüne dair herşey..